EN | TH

ความคืบหน้าโครงการ

0%

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 บริษัท เวลธ์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด เปิดตัวโครงการ “ เดอะ ซี ศรีราชา” คอนโดมิเนียม ที่โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ

และแจ้งกำหนดเปิดขาย พรีเซลส์ โครงการฯ ในวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2557 นี้