งานแถลงข่าวโครงการ “เดอะ ซี” ศรีราชา คอนโดมิเนียม

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 บริษัท เวลธ์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด เปิดตัวโครงการ “เดอะ ซี” ศรีราชา คอนโดมิเนียม ที่โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ

และแจ้งกำหนดเปิดขาย พรีเซลส์ โครงการฯ ในวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2557 นี้

5D0129165D0129905D0128405D0128535D012793 5D012766
5D012865 5D012805 5D012787 5D013017